Menu

Koliko ste ekološki osviješteni i da li čuvate svoj okoliš?

Okoliš je jedan od najvažnijih aspekata kako ljudskog tako i biljnog i životinjskog života. Sva živa bića ostale neophodne komponente za život dobivaju od planete Zemlje. S ciljem ostvarenja ekonomske koristi i poboljšanja kvalitete života, čovjek svakodnevno provodi niz aktivnosti koje, nažalost, narušavaju prirodnu

Kako okoliš djeluje na razvoj djeteta

Brojni faktori utječu na razvoj i rast djece, pa tako ih možemo podijeliti na one unutrašnje i vanjske. Shvaćanjem različitih aspekata djetetova okruženja pomaže da mu se osiguraju svi potrebni uvjeti za optimalan rast i razvoj. Pored toga, spoznajom i očuvanjem djetetove okoline, moguće

Najbolje udruge za zaštitu okoliša na svijetu

Opstanak čovječanstva u najvećoj mjeri ovisi o okolišu. Zemlja predstavlja jedino za život pogodno mjesto ljudske vrste, pa je zbog toga i najvažniji aspekt ljudskog života. Međutim, koliki značaj pridajemo i koliko pažnje kao pojedinci posvećujemo našoj okolini? Kompleksni ekosustavi, lanci ishrane i interakcije

Tri razloga za razmatranje studija Zaštite okoliša

Zamislite svijet u kojem ljudi žive u skladu s prirodom, u kojem nismo zagušeni ispušnim plinovima automobila već se vozimo električnim automobilima. Zamislite svijet u kojem svako dijete razumije važnost recikliranja, u kojem je riječ “pesticidi” gotovo pa nepoznata. Kako bi to sjajan svijet

Obnovljivi izvori energije

Energija je sposobnost obavljanja rada nekoga tijela ili sustava. Svi oblici materije u sebi sadrže energiju, masu, vrijeme, prostor i gibanje. Energija je u cijelome svemiru uvijek konstantna, ona ne može nastati, ali niti nestati. Kada materije, ili tijela međusobno djeluju, ukupna količina energije

Biomasa i energija biomase

Jedan od obnovljijvih izvora energije je biomasa. Ona se sastoji od materije biljnog i životinjskog svijeta i predstavlja najstariji izvor energije poznat čovjeku. Osnovna podjela biomase je na biljke (drveće, trave, alge) i ostatke (poljoprivredni, šumski, industrijski i organski dio komunalnog otpada). Energija biomase

Doprinos pojedinca očuvanju energije

Očuvanju energije, pa samim time i zaštiti okoliša, može doprinijeti i sam pojedinac. Vrlo je jednostavno, dovoljno je samo racionalizirati korištenje energije. Osim što se na taj način čuva okoliš, prednost je i u novčanoj uštedi. Mogućnosti su brojne, a sastoje se od poboljšanja

Regulacija energetske djelatnosti u Hrvatskoj

Hrvatska je dio svjetskih trendova racionanog korištenja energije, investicija u energetiku i učinkovitosti energetskog tržišta. Pritom poštuje i promiče zaštitu okoliša. Ove poslove u ime države obavlja Hrvatska energetska regulatorna agencija ili skraćeno HERA, koja za svoj rad odgovara Hrvatskom saboru. Zakonitost rada i

IEA – Međunarodna energetska agencija

Međunarodna energetska agencija, ili skraćeno IEA (prema engleskome nazivu International Energy Agency), osnovana je još 1974. Prvi cilj ove agencije bio je zajednički odgovor različitih država na smetnje prilikom opskrbe naftom, te naftnu krizu koja je nastala 1973. i 1974. godine. Ova je sastavnica