Menu

Tri razloga za razmatranje studija Zaštite okoliša

Zamislite svijet u kojem ljudi žive u skladu s prirodom, u kojem nismo zagušeni ispušnim plinovima automobila već se vozimo električnim automobilima. Zamislite svijet u kojem svako dijete razumije važnost recikliranja, u kojem je riječ “pesticidi” gotovo pa nepoznata. Kako bi to sjajan svijet

Obnovljivi izvori energije

Energija je sposobnost obavljanja rada nekoga tijela ili sustava. Svi oblici materije u sebi sadrže energiju, masu, vrijeme, prostor i gibanje. Energija je u cijelome svemiru uvijek konstantna, ona ne može nastati, ali niti nestati. Kada materije, ili tijela međusobno djeluju, ukupna količina energije

Biomasa i energija biomase

Jedan od obnovljijvih izvora energije je biomasa. Ona se sastoji od materije biljnog i životinjskog svijeta i predstavlja najstariji izvor energije poznat čovjeku. Osnovna podjela biomase je na biljke (drveće, trave, alge) i ostatke (poljoprivredni, šumski, industrijski i organski dio komunalnog otpada). Energija biomase

Doprinos pojedinca očuvanju energije

Očuvanju energije, pa samim time i zaštiti okoliša, može doprinijeti i sam pojedinac. Vrlo je jednostavno, dovoljno je samo racionalizirati korištenje energije. Osim što se na taj način čuva okoliš, prednost je i u novčanoj uštedi. Mogućnosti su brojne, a sastoje se od poboljšanja

Regulacija energetske djelatnosti u Hrvatskoj

Hrvatska je dio svjetskih trendova racionanog korištenja energije, investicija u energetiku i učinkovitosti energetskog tržišta. Pritom poštuje i promiče zaštitu okoliša. Ove poslove u ime države obavlja Hrvatska energetska regulatorna agencija ili skraćeno HERA, koja za svoj rad odgovara Hrvatskom saboru. Zakonitost rada i

IEA – Međunarodna energetska agencija

Međunarodna energetska agencija, ili skraćeno IEA (prema engleskome nazivu International Energy Agency), osnovana je još 1974. Prvi cilj ove agencije bio je zajednički odgovor različitih država na smetnje prilikom opskrbe naftom, te naftnu krizu koja je nastala 1973. i 1974. godine. Ova je sastavnica

IEA Bioenergy i Task 29

Međunarodna energetska agencija djeluje u ukupno 42 oblasti ili programa tehnološke suradnje. Jedna od oblasti IEA jeste IEA Bioenergy, odnosno Međunarodna energetska agencija – Energija biomase. Ova podorganizacija djeluje još od 1978. a kao cilj ima poboljšanje suradnje i izmjenu informacija između stručnjaka država

Studije slučaja projekta Task 29

Studiji slučaja ili case studies predstavljaju dubinske analize određenih i konkretnih događaja, pojava, ustanova, ljudi ili skupina. Sve navedeno proučava se na osnovi već postojećih slučajeva i postojećih podataka analizirajući dokumente, razgovorima, te opažanjem. Cilj istraživanja slučaja je pronalazak novih saznanja putem analize i

Zaštita prirode i održivi razvoj

Zaštita okoliša sastoji se od aktivnosti sprječavanja zagađenja okoliša, a to su otklanjanje već nanesenih šteta, prevencija nastanka novih šteta i po mogućnosti vraćanje okoliša u stanje prije nastanka štete. Cij je da okoliš ostane u stanju kakvo ne ugrožava čovjekov opstanak. Zaštita prirode