Menu

Biomasa i energija biomase

Jedan od obnovljijvih izvora energije je biomasa. Ona se sastoji od materije biljnog i životinjskog svijeta i predstavlja najstariji izvor energije poznat čovjeku. Osnovna podjela biomase je na biljke (drveće, trave, alge) i ostatke (poljoprivredni, šumski, industrijski i organski dio komunalnog otpada).BLOGbiomasaEH

Energija biomase je materijal koji je izravni ili neizravni proizvod fotosinteze. Ona pokriva različite aspekte, poput izvora biomase, raznovrsne sustave preobrazbe u energiju, poput izgaranja i pretvaranja u plinove, upravljanje otpadom, pruža mogućnosti razvoja ruralnih krajeva. Uključuje politički i institucijski angažman, pa se rade istraživanja i analize ekonomske održivosti, očuvanja okoliša, smanjenja efekta staklenika, trgovine energijom biomase, različitih standarda i prepreka po pitanju uporabe ovog oblika energije.

Zanimljivo je što se sve može koristiti kao biomasa za proizvodnju energije. Osim drva za ogrijev, tu su i drvni otpad iz šumarstva i drvne industrije (grane, piljevina, kora…), ali i stabljike i ostaci raznih biljaka (suncokret, kukuruz, masline, vinova loza), koštice višanja, kora od jabuka, životinjski izmet, te već spomenuti otpad.

Energija biomase je jedini obnovljivi izvor energije koje na svim područjima energetike može sasvim zamijeniti fosilna goriva. Procjenjuje se da će do sredine stoljeća biomasa pokrivati četvrtinu ili čak i trećinu energetskih izvora. No, kao i svugdje, i ovdje postoje izazovi koje je potrebno prevladati. Usklađivanje zakonodavstva, upravljanje zemljištima i materijalom, natjecanje s drugim izvorima energije, postavljanje infrastrukture i cjelokupne logistike, kao i donošenje tehnoloških unapređenja samo su najvažniji od njih.

Gledajući utjecaj na okoliš, biomasa je prihvatljiv oblik energije. Iako na prvi pogled slična fosilnom gorivu, prednost joj je što se ugljik oslobođen u atmosferu ponovno veže s novoizraslim biljkama. Osim toga, ne sadrži štetne tvari poput sumpora i teških metala.

Bioenergija i dalje pruža znatnu količinu energije na globalnoj razini, a raste i suvremena proizvodnja biomase. Nove i poboljšane tehnologije korištenja biomase u proizvodnji energije stižu na tržište i prilično se dobro nose u konkurenciji s fosilnim gorivima, čak i bez državnih poticaja. Ipak, brojne vlade uvidjele su i ekološke i ekonomske prednosti komercijalizacije korištenja biomase. Također se mijenja i nestaje nekadašnja moda po kojoj samo siromašni koriste biomasu.