Menu

IEA – Međunarodna energetska agencija

Međunarodna energetska agencija, ili skraćeno IEA (prema engleskome nazivu International Energy Agency), osnovana je još 1974. Prvi cilj ove agencije bio je zajednički odgovor različitih država na smetnje prilikom opskrbe naftom, te naftnu krizu koja je nastala 1973. i 1974. godine. Ova je sastavnica i dalje jed
an od osnovnih zadataka Međunarodne energetske agencije, te se s vremenom razvila. Danas je to najvažnija organizacija na svjetskoj razini po pitanju energetike, te International-Energy-Agency.jpg.scale.LARGEodlučuje zakone koji će pomoći kako bi korištenje energije bilo održivo, isplativo i pouzdano. Sjedište joj je u Parizu.

IEA ima 29 država članica, te sve moraju zadovoljavati određene uvjete kako bi bile dio Agencije, i to na području uvoza nafte, brzog sustava reagiranja na moguće probleme prilikom opskrbe, programe za smanjenje potrošnje nafte na nacionalnoj razini, te prilagođeno zakonodavstvo. Osim toga, država mora biti članica OECD-a, odnosno Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj. Za sada, riječ je o Australiji, Austriji, Belgiji, Češkoj, Danskoj, Estoniji, Finskoj, Francuskoj, Grčkoj, Irskoj, Italiji, Japanu, Kanadi, Koreji, Luksemburgu, Mađarskoj, Nizozemskoj, Novom Zelandu, Norveškoj, Njemačkoj, Poljskoj, Portugalu, SAD-u, Slovačkoj, Španjolskoj, Švedskoj, Švicarskoj, Turskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. Europska unija također sudjeluje u radu Međunarodne energetske agencije. Trenutno su Čile i Meksiko države kandidati za pristup ovoj organizaciji.

IEA djeluje i u zemljama koje nisu njezine članice. Suradnja i uspostavljanje odnosa s ovim zemljama izuzetno su važni, budući da se preko polovice potrošnje svjetske energije odvija izvan područja ove agencije. Suradnja je uspostavljena s najvećim svjetskim državama čija je ekonomija u usponu, poput Rusije, Brazila, Indije i Kine. Hrvatska spada u države koje nisu članice IEA, međutim njezini stručnjaci iz područja energetike aktivno su uključeni u njezino djelovanje.

IEA je usredotočena na četiri osnovna područja rada, a to su : energetska sigurnost, ekonomski razvoj, svijest o važnosti zaštite okoliša, te angažiranost na globalnoj razini. Trenutno zapošljava 240 stručnjaka iz različitih područja koji surađuju na problrmima svjetske energetike.