Menu

Najbolje udruge za zaštitu okoliša na svijetu

Opstanak čovječanstva u najvećoj mjeri ovisi o okolišu. Zemlja predstavlja jedino za život pogodno mjesto ljudske vrste, pa je zbog toga i najvažniji aspekt ljudskog života. Međutim, koliki značaj pridajemo i koliko pažnje kao pojedinci posvećujemo našoj okolini? Kompleksni ekosustavi, lanci ishrane i interakcije između vrsta omogućavaju normalno funkcioniranje i opstanak na Zemlji. Bilo koja štetna promjena narušava ovu stabilnost i ima negativne posljedice na njene žive organizme. Tako recimo sjeća drveća dovodi do akumulacije štetnih plinova i smanjenju količine kisika. Zbog tehnološkog napretka i drugih aktivnosti, stabilnost okoliša se dovodi u sve veću opasnost.

shutterstock_60465262Važnost udruga i asocijacija za zaštitu okoliša

Na svu sreću, pojedinci su shvatili da je njihova uloga u zaštiti i očuvanju okoliša doista značajna. Jedni se odlučuju za dodiplomski studij zaštite okoliša, dok drugi osnivaju udruge i asocijacije kako bi povećali ekološku svijest pojedinaca i širih masa. I jedni i drugi imaju veliki doprinos u ostvarenju ovih ciljeva provodeći potrebna istraživanja i poduzimajući potrebne mjera kako bi sačuvali vodu, zrak i biološke raznolikosti. Sve u svemu, svako društvo bi trebalo imati stručne osobe koje savjetuju, pomažu, educiraju i potiču građane da čuvaju prirodu kroz različite vidove aktivizma. Što je veći broj ovakvih udruga i asocijacija, veći broj ljudi spoznaje važnost okoliša.

Najpoznatije udruge svijeta

Postoji zaista veliki broj ekoloških udruga i asocijacija. Tako svaka država ima barem jednu ovakvu udrugu koja ima za cilj pratiti i zaštititi okoliš. Među najpopularnijim i najuspješnijim udrugama svijeta je Conservation Fund. Njen glavni cilj je očuvanje zemljišta za buduće generacije. Conservation International, Earthjustice, Environmental Defense Fund, Oceana su još neke od najjačih ekoloških organizacija svijeta. Sve imaju jedan, zajednički cilj, a to je učiniti opstanak na zemlji mogućim i istaknuti važnost čistog zraka, vode, klime i hrane. Neke od ovih organizacija žele premostiti jaz između ekonomskog napretka i očuvanja okoliša uz pomoć održivog razvoja.