Menu

Obnovljivi izvori energije

Energija je sposobnost obavljanja rada nekoga tijela ili sustava. Svi oblici materije u sebi sadrže energiju, masu, vrijeme, prostor i gibanje. Energija je u cijelome svemiru uvijek konstantna, ona ne može nastati, ali niti nestati. Kada materije, ili tijela međusobno djeluju, ukupna količina energije uvijek ostaje ista. Znanstvenici su energiju podijelili u nekoliko osnovnih vrsta: potencijalnu, kinetičku, električnu, toplinsku, kemijsku i nuklearnu. U naše vriimagesjeme energija je jedan od osnovnih svjetskih resursa, pa tako tržišna cijena nafte uvjetuje i ostale cijene.

Način kvalitetnog i udobnog življenja modernog doba zahtjeva veliko korištenje energije, a najviše energije koristi se iz fosilnih goriva. Međutim, energija je dostupna i iz drugih izvora. S vremenom će biti neophodno prijeći na druge, čišće oblike, poput obnovljivih izvora energije.

Obnovljivi izvori energije dobivaju se iz prirode, te se, kako im i naziv govori, mogu obnavljati. To su prvenstveno snaga sunca, vode i vjetra. Energija vjetra koja se proizvodi kroz vjetroturbine ima potencijal višestrukog zadovoljavanja trenutačne svjetske potražnje energije, te tijekom rada nema emisiju metana i ugljikovog dioksida koji uzrokuju efekt staklenika. Tu su mnogi oblici hidroenergije, poput morskih struja, rijeka, snage valova, plime i oseke i slično, a snaga vode je trenutačno veliki konkurent fosilnim gorivima. Budući da voda uvelike utječe na floru i faunu, donekle predstavlja opasnost za okoliš, što je hidroenergiji ujedno i mana. Energija prikupljena od sunčeva svjetla naziva se još i solarnom energijom, i to kroz solarne kolektore koji griju vodu i prostore, zatim kroz fotonaponske ćelije koje solarnu pretvaraju u električnu energiju, te korištenje u velikim postrojenjima kroz fokusiranje sunčeve energije. Valja još spomenuti i biogorivo, krutu biomasu, bioplin, te geotermalnu energiju, odnosno onu dobivenu iz Zemljine jezgre.

Potreba za širom primjenom obnovljivih izvora energije smatra se nužnom za održivi razvoj, ali ova informacija često promakne ljudima i zajednicama na koje se odnosi. Krajnji korisnik je taj koji treba prihvatiti promjenu u dosadašnjem razmišljanju i djelovanju. Ohrabrujuća je činjenica da donositelji zakona u brojnim zemljama u posljednje vrijeme počinju uviđati potencijalne prednosti prelaska na uporabu ovakvog oblika energije.