Menu

Regulacija energetske djelatnosti u Hrvatskoj

Hrvatska je dio svjetskih trendova racionanog korištenja energije, investicija u energetiku i učinkovitosti energetskog tržišta. Pritom poštuje i promiče zaštitu okoliša. Ove poslove u ime države obavlja Hrvatska energetska regulatorna agencija ili skraćeno HERA, koja za svoj rad odgovara Hrvatskom saboru. Zakonitost rada i pravilnika HERA-e nadzire Ministarstvo gospodarstva.Solar_Plant_kl

Njezino djelovanje propisano je Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti. Hrvatsko energetsko zakonodavstvo usklađeno je sa zakonodavstvom Europske unije. Pored Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske, najvažniji zakoni iz ovoga područja su: Zakon o energiji, Zakon o tržištu električne energije, Zakon o tržištu plina, Zakon o tržištu toplinske energije, Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata, Zakon o biogorivima za prijevoz, Zakon o energetskoj učinkovitosti, te Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kongeneraciji.

Energetske djelatnosti koje pokriva HERA su proizvodnja, prijenos, distribucija električne energije, proizvodnja, transport, skladištenje plina i prirodnog plina, toplinske energije, biogoriva, naftnih derivata, te organizacija njihova tržišta, opskrba i trgovina na veliko i malo. HERA ima tri osnovna sektora: za električnu energiju, za plin i naftu i za toplinsku energiju, a u tijeku je i osnivanje Savjeta za regulatorne poslove i zaštitu potrošača.

Neki od glavnih ciljeva reguliranja energetske djelatnosti su osiguranje objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti energetskih djelatnosti, reguliranje pristupa, zaštita kupaca, uspostavljanje tržišta energije. Osnovni poslovi koje HERA obavlja su izdavanje dozvola za energetske djelatnosti, njihov nadzor, davanje niza suglasnosti, rješenja, donošenje metodologija tarifnih sustava i cijena, suradnja s regulatornim institucijama drugih država.

U Republici Hrvatskoj, osim suradnje s ministarstvima iz različitih područja rada, HERA surađuje i s Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja, udrugama za zaštitu potrošača, te nadležnim inspektorima.

Hrvatska energetska regulatorna agencija je član, i aktivni sudionik Vijeća europskih energetskih regulatora (Council of European Energy Regulators – CEER) od 2013. godine. Osim toga, aktivno surađuje na međunarodnom planu, kako s državama iz regije, tako i s energetskim regulatorima zemalja članica Europske unije. Osim toga, ova agencija surađuje i sa Svjetskom bankom kod razvoja toplinske energije u Hrvatskoj.